Uppsättning av tapeter

Första våden sätts vid ett fönster, helst det som ligger närmast söder för att undvika skuggor vid skarvarna. Fäst ett lod en vådbredd från fönster eller hörn,

Veckla ut övre delen av våden och fäst med några centimeter överlapp mot taklisten. Var noga med att våden hamnar helt lodrätt, den styr nästa våd osv.

Släpp ut nedre delen och fäst den.

Borsta fast våden med tapetborste. Arbeta från mitten och ut mot kanterna. Tryck fast tapeten noga vid lister och socklar.

Skär rent med skarpt skärverktyg. Torka av lim på lister mm. med blöt svamp.

Om tapeten ska sättas kant-i-kant; var noga med att den fäster mot underlaget ända ut.

Ska tapeten fästas med överlapp; låt våden gå 2-3 mm över den förra.

Torka bort lim på tapetens framsida genast med blöt svamp. Gnugga inte.

Tapetklistret rollas på från vådens mittlinje och snett utåt kanterna. Börja vid ett fönster och använd pass eller lod för att se till att första våden hamnar lodrätt. Loda om vid varje dörr, fönster och hörn.

Hörn: är det 30 cm till hörnet skärs tapeten drygt 31 cm bred med tapetlinjal så att den går in 1 cm på nästa vägg. Är det mönstertapet så lodar man in biten som blev över. När våden är uppe, arbeta med tapetborsten uppifrån och ner och från mitten och utåt kanterna.

När tapeten är på plats, skär av den vid listerna med hjälp av bredspackel och tapetkniv.

Är du inte en van tapetserare – limma en tapetvåd i taget. Det blir mindre stressigt så!