Plintar

Gräv groparna till frostfritt djup ca 70-100cm och lägg lite sten i botten. Ställ formen på plats och rikta in den med vattenpass och/eller lod.
Fyll formen, placera en stolpsko eller liknande ovanpå, justera med vattenpass och fixera läget innan betongen stelnar. Kanske behöver du även stolpjärn för att konstruktionen ska bli riktigt stadig. Ska du gjuta på berg, måste du borra för att få en säker förankring.

Dags att gjuta

Betongen ska ner i gjutformen så snart som möjligt efter blandningen. Om det behövs så täck med skyddspapp eller plast på marken.
Fyll på med 15–30 cm i taget. Stöt med en komprimeringsbräda efter varje skikt för att få bort luftbubblor i bruket. Fyll formen en bit över kanten. Täck och eftervattna För snabb avdunstning kan orsaka sprickor i betongen. Täck därför öppna ytor med plastfolie när du har gjutit. Eftervattna alltid direkt i samband med gjutning. Det är speciellt viktigt vid starkt solsken och blåst. Upprepa flera gånger under 2–3 veckor. Därefter kan du ta bort formen.

Här kan du se en film om hur du ska mura.

Läs vidare om att Blanda murbruk –>

Läs vidare om att Gjuta –>

Läs vidare om att Mura –>

Läs vidare om att Putsa –>