Ommålning

I samband med ommålning är det viktigt att känna till om ursprunglig färg är vattenbaserad eller olje-/alkydbaserad.. Ytterligare

Vid ommålning är det av stort värde att ta reda på vilken färgtyp det gamla färgskiktet består av. En grundregel vid ommålning är att man skall använda samma typ av färg som fasaden tidigare är målad med. En regel är att latexfärg kan målas på en befintlig olje eller alkydfärgfärg, dock inte tvärt om.

Det kan vara svårt att skilja mellan linoljefärg, alkydoljefärg och akrylatfärg. Här är några enkla test som kan vara till hjälp.

Akrylatfärg känns igen på:
– att färgytan har en porstruktur som syns med lupp
– att en färgflaga blir mjuk om den värms, till exempel i hett vatten
– att färgfilmen luckras upp om man droppar på T-sprit och sedan skrapar på färgfilmen.

Alkyd- och linoljefärg känns igen på:
– att färgfilmen luckras upp om man droppar på natronlut och sedan skrapar på färgfilmen.

Att därefter skilja mellan linoljefärg och alkydoljefärg inbördes är svårare. En linoljefärg kritar och krackelerar i allmänhet snabbare och i större omfattning än en alkydoljefärg. Linoljefärgytan blir matt och ibland blek och flammig.