Nyheter angående rutavdraget

Nya tjänster i rutavdraget från 1 augusti 2016

Riksdagen har beslutat om nya tjänster i rutavdraget. De nya reglerna innebär att fler trädgårdstjänster ger rätt till rutavdrag. Även flytt- och enklare it-tjänster kommer att ge rätt till rutavdrag.

De nya reglerna gäller för arbeten som utförs och betalas från och med den 1 augusti 2016.

Fler trädgårdstjänster
Häck- och gräsklippning, krattning och ogräsrensning ger sedan tidigare rätt till rutavdrag. Från och med den 1 augusti ger också följande trädgårdsarbeten rätt till rutavdrag:

 1. Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
 2. Röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.
 3. Kompostering och ihop samling av trädgårdsavfall inför bortforsling.
 4. Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Följande kringtjänster kommer inte att ge rätt till rutavdrag:

 1. Bortforsling och hantering av trädgårdsavfall utanför tomten.
 2. Plantering av nya växter och träd.
 3. Rådgivningstjänster som till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign.
 4. Kostnader för maskiner som till exempel traktor och skylift.

It-tjänster
De nya reglerna innebär att vissa it-tjänster kommer att ge rätt till rutavdrag när de utförs i köparens bostad.

Tjänster som kommer att ge rätt till rutavdrag är arbete med att ta i bruk, installera, reparera och underhålla

 1. data- och it-utrustning, till exempel persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smart telefoner och spelkonsoler.
 2. kringutrustning som stödjer data- och it-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, till exempel skrivare, skannrar och avläsare.
 3. dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens it-utrustning och som kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation, till exempel modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt wifi-utrustning.

Även enklare rådgivning och handledning som ges i samband med ovanstående arbete kommer att ge rätt till rutavdrag.

Däremot omfattas inte arbete med

 1. utrustning som kan kommuniceras med eller styras och övervakas genom olika it-lösningar, som till exempel smarta vitvaror, brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar.
 2. programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och it-utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara.
 3. reparation eller annat arbete i utförarens verkstad.
 4. handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på annat sätt via distans.

Källa: www.skatteverket.se