Mura

Inför murning är grundarbetet väldigt viktigt för att muren skall stå stabilt och inte röra sig.

Murningsprojekt kan vara att mura en utetrappa, mura en torpargrund eller ett helt hus. Andra projekt kan vara att mura en skorsten. Alla murarjobb kräver lång erfarenhet. Först och främst bör du skaffa dig bra verktyg. Mursleven finns i flera storlekar. Välj slev med tanke på arbetet du ska göra.

I varje hörn sätts upp reglar runt det tänkta murverket. Loda in varje regel med vattenpass och förankra stadigt. Mät och markera tegelskiftena och sätt en spik vid varje skift. Sträck ett snöre mellan reglarna och du får muren både i lod och i våg.

Dags att början mura. Ett vanligt och bra murförband får du genom att förskjuta murstensskiften en halv sten i förhållande till varandra. Använd mycket bruk på liggytan. Tag en sten och lägg bruk på koppsidan. Det är viktigt att fogarna blir fyllda med bruk. Tryck lätt stenen på plats. Först nedåt och sedan mot stenen bredvid. Var noga och lyft aldrig en lagd sten. När stenen ligger bra på plats ta bort överflödigt bruk.

När du har murat några skift är det dags att fogstryka. Använd fogslev och forma fogen. Borsta bort och jämna till med en vanlig skurborste som är blöt.

Här kan du se en film om hur du ska mura.

Läs vidare om att Blanda murbruk –>

Läs vidare om att Gjuta –>

Läs vidare om att Gjuta Plintar –>

Läs vidare om att Putsa –>