Varför målar vi?

Man målar inte i första hand för att skydda fasaden mot regn och röta. En luftad bräda håller i hundra år utan att ruttna. I första hand målar vi för att skydda brädan mot det ultravioletta solljuset. Den bryter ner vedämnena och torkar ut det varpå det spricker. Färgen fungerar som offerskikt.

Några huvudsakliga anledningar till att skydda en träfasad är:
Minska inträngning av vatten med en skyddande filmbildande färg.
Minska inträngning av vatten genom att använda penetrerande färg, t ex linoljefärg.
Helt öppen färg (slamfärg typ Falu-rödfärg) träet suger åt sig vatten, vattnet kan också snabbt torka ut på grund av att färgen är helt öppen.