Måla Snickerier

Med snickerier menas dörrar, dörr och fönsterfoder, socklar och andra lister, skåp av trä osv Detta  är ytor som ofta blir smutsiga och får en fet yta därför är det en fördel att välja en färg som ger en tålig yta och som är lätt att hålla ren.
Tvätta ytan noga med målartvätt som spätts ut enligt bruksanvisningen, tvätta sedan med rent vatten.

Slipa
Slipa ytan med slippapper och damma av träet. Om det finns kvistar och kådiga partier i träet, pensla dessa med kvistlack.
Grunda
Grunda träet med en grundfärg. Slipa med slippapper och damma av ytan. Laga nog små sprickor med fog.

Måla
Färdigmåla ytan med lackfärg i valfri glans och kulör.
Var noga med att maskera och täcka ytor som inte ska målas.

Tak
Det är svårt att måla tak och besvärligt att måla uppåt. Förarbetet är detsamma som på väggar. Grundarbetet är alltid viktigt. Även tak brukar oftast rollas med roller. Använd ett långt skaft.
Täck väggar och golv då det alltid stänker från en roller.