Kranvakter på Perstorp

Seniorbolaget har fått i uppdrag att stå kranvakt på företaget Perstorp i Stenungsund. Av företaget Henry Allt i Allt fått det stora nöjet att se till att inga olyckor händer på arbetsplatsen. Våra medarbetare kommer att vara på plats i två veckor, tolv timmar om dagen.