Information om tapeter

Typ av tapet
Easyup
Non woven-tapeter är gjorda i ett oorganiskt material. Det betyder att de inte krymper eller sväller och därför limmas denna typ av tapet direkt på väggen. Detta är den vanligase typen av tapet som används idag. De sätts kant i kant och lämnar därför inga synliga skarvar.

Papperstapet Traditionell uppsättning
Vid tapetsering med papperstapet förlimmas varje våd, som efter att den fått svälla, sätts med 2-3 mm överlapp på föregående våd.

Innan du öppnar upp dina tapeter kontrollera även att trycknumret är detsamma på alla rullar. Annars riskerar du att få nyansskillnader.