Omsorg

Seniorbolaget erbjuder kvalificerad personal med erfarenhet och kompetens från ett långt och skiftande arbetsliv. Våra seniorer känner glädje i att fortsätta vara aktiva i yrkeslivet och att de behövs i samhället. Flertalet av våra seniorer har tidigare arbetat inom hemtjänst, vård och omsorg.

Hemtjänst
Vi tillhandahåller servicetjänster i ett flertal kommuner där vi blivit godkända utförare inom hemtjänsten. Seniorbolaget Omsorg AB har helt inriktat sig på att leverera servicetjänster som vanligtvis brukar vara städ, tvätt och inköp.

Tilläggstjänster
Vi erbjuder även våra omsorgskunder tilläggstjänster utifrån vårt tjänsteutbud för privatkunder. Vid de tillfällen kunden köper tilläggstjänster gör man det som privatperson och kan då vara berättigad till ROT eller RUT avdrag.