Snickerier utvändigt och invändigt

Snickeriarbeten har allmänt sett en mycket stor bredd. Allt från finsnickeri som vid renovering av möbler till inredningssnickeri och grovsnickeri som vid husbyggen och liknande.

Dom flesta snickare kan t.ex. gira lister så att resultatet blir snyggt men det krävs en erfaren inredningssnickare för att göra det snabbt och utan stor materialåtgång. Ingen kund vill betala för snickare som utför de olika arbetsmomenten långsamt och på ett amatörmässigt sätt. Det räcker oftast inte med att man ”har byggt sitt hus själv” – Man tränar inte upp erfarenhet och snabbhet på att bygga ett hus.

Vi har, eller kan hyra in, den snickerikompetens som olika arbeten och moment kräver om vi inte har den i vår egen organisation.

Att byta fasadbräder kräver inte en erfaren inredningssnickare men väl en snickare som gjort detta jobb många gånger förr. Omvänt gäller samma för inredningsjobb, då är det oftast inte tillräckligt med någon som har erfarenhet av att byta fasadbräder.

Att byta fönster och dörrar är också moment som kräver att man gjort det förr. Själva bytet måste ske på en och samma dag för att skydda huset. Inpassning och justering skall göras innan foderbräder och lister monteras.