Grönyteskötsel

Låt våra erfarna seniorer anlägga grönytor och sköta om dessa fortlöpande.
Seniorbolaget klipper, planterar och gödslar dina gräsytor för bästa resultat. Välskötta gräsmattor ger en positiv bild hos besökarna. Du kan beställa engångsskötsel av gräsytor eller abonnemang under hela sommaren.

Rabatter
Skötsel av rabatter i parker, kring fastigheter etc underhålls av pigga fastighetsskötare från Seniorbolaget.

Blommor
Vi kan också plantera blommor och prydnadsväxter som höjer bekvämlighet och tillfredsställelse av besökares upplevelser. Plantering, underhåll och inköp av blommor anpassas efter kundens önskemål. Anlita en erfaren senior som gör allt för ett vackert och levande resultat.

Buskar och häckar
Anlita någon som regelbundet går över häckar och buskar på dina grönområden. Abonnemang eller enstaka beställningar är välkommet och vi anpassar alltid arbetet och arbetskraften efter era önskemål och behov.

Träd
För att träden ska vara en fröjd för ögat krävs en lyckad trädbeskärning. Det kan vara att man behöver ta bort några grenar som växer åt fel håll, trädet kan ha växt snett eller blivit skadat på något sätt. Om trädbeskärningen gäller ett fruktträd så kan det vara för att man vill få en bra skörd. Det kan också vara så att man vill hålla ner storleken på trädets krona.

Oavsett om det gäller träd som fått grenar åt fel håll eller en krona som vuxit sig större än planerat löser seniorerna beskäringen av dina träd. Även fruktträd behöver klippas ibland för att ge en riklig skörd.