Förarbete innan tapetsering

Befintlig tapetserad vägg
Ska man tapetsera i ett rum med befintliga tapeter måste all löst sittande tapet bort. Spackla sedan alla tapetkanter och andra ojämnheter med finspackel. Slipa och spackla sedan vid behov en gång till. Det är mycket viktigt att grundarbetet är noggrant utfört. Alla ojämnheter syns igenom den nya tapeten. underlaget ska vara torrt, jämnt och fast.

Glasfiber eller annan målad väv
Underlaget tvättas med målartvätt och sköljs sedan av. Bredspackla, slipa och förlimma sedan väggarna. (Att förlimma innebär att du använder rikligt med tapetlim på väggen som du sedan låter torka innan du tapetserar).

Textiltapet, juteväv, sjögräs eller liknande
Riv ner materialet. Använd tapetnedtagningsmedel om det sitter hårt. Spackla och förlimma. (Att förlimma innebär att du använder rikligt med tapetlim på väggen som du sedan låter torka innan du tapetserar).

Målad yta
Tvätta med målartvätt eller liknande och skölj noga. Skrapa upp sprickor och flagade ytor. Spackla och slipa av.

Betong och putsade ytor
Spackla ojämnheter och skarvar. Bredspackla och slipa hela ytan. Damma av och förlimma. (Att förlimma innebär att du använder rikligt med tapetlim på väggen som du sedan låter torka innan du tapetserar).

Gips-, spån- och träfiberplattor
Spackla spik- och skruvhål, skarvspackla plattorna med skarvremsor eller limma dem med vävlim. All spackling görs med sandspackel. Slipa och förlimma. (Att förlimma innebär att du använder rikligt med tapetlim på väggen som du sedan låter torka innan du tapetserar). Spånskiveskarvar grundmålas med alkydfärg för att undvika kantresning.