Färg och kulör

Det är skillnad på färg och kulör. Målarfärg är vilken typ av färg som används. En typ är täckande, den bildar en ”tät” yta. Vidare finns en icke filmbildande eller täckande färg, t.ex. tjära och slamfärger. Det finns även halvtäckande färg, tex lasyrer.
Kulör är färgupplevelse- röd, blå gul osv.
Det finns ett system för benämning av kulörer. Detta är NCS. Systemet utgår från de 4 helt rena kulörerna rött, gult, grönt och blått.

Glanstal
Färgen är antingen matt eller blank eller något däremellan. Det finns en vedertagen glansskala.


Färgens viktigaste beståndsdelar är
lösningsmedel
pigment
bindemedel

Lösningsmedel
Nästan all färg innehåller lösningsmedel. Dess uppgift är att göra färgen flytande och möjlig att måla med. Bland lösningsmedlen skiljer man på vatten och andra lösningsmedel, t ex lacknafta. Färgerna kallas därför vattenburna respektive lösningsmedelsbuma. När lösningsmedlet avdunstar, torkar färgen.

Bindemedel
En annan viktig beståndsdel i målarfärg är bindemedlet, som binder samman pigmentet och fäster det vid underlaget. Bindemedlet gör att färgen bildar en hinna på ytan. Utan bindemedel får man ingen skyddande yta utan underlaget är exponerat för slitage. Exempel på bindemedel är linolja, alkyd, latex m fl. Man benämner oftast färgtypen efter bindemedlet, t ex linoljefärg, alkydfärg och latexfärg.

Pigment
Den tredje viktiga beståndsdelen i målarfärg är pigmentet, det pulver som ger färgen dess kulör, hjälper till att dölja underlaget och skyddar det mot ultraviolett solljus. En täckande färg måste ha mycket pigment och/eller fyllnadsmedel, medan man i lasyr färgerna har mindre pigment så att t ex träådringen syns igenom. En färg helt utan pigment kallas klarlack.