Montering av gipsskivor på vägg

Gipsskivor är mycket vanliga som ytskikt inomhus. Här visar vi hur du monterar gipsskivor på vägg. Vill du inte göra arbetet själv? Ring 010-175 19 00

Låt Seniorbolaget göra jobbet istället

Våra rutinerade seniorer står alltid redo att hjälpa till.

Montering av gipsskivor på vägg

Gipsskiva är en skiva av gips som har en yttre beläggning av papp på båda sidor. Gipsskivan använder man ofta för beklädnad av väggar samt för beklädnad av innertak och golv.

Storlekar
Den traditionella svenska gipsskivan har en bredd av 1200 mm och man monterar vanligen på trä- eller plåtregel med 600 eller 400 mm centrumavstånd beroende på konstruktion. Likaså finns det även 900 mm breda skivor som är betydligt lättare att hantera. Tillika monterar man dem med 450 mm centrumavstånd
Det finns gipsskivor för innerväggar och golv och även till utomhusbruk och våtrum.
Gipsskivor med färdig ytbehandling för innertak finns med bredderna 600 och 300 mm.
Egenskaper
Gipsskivan har brand- och ljuddämpande egenskaper och har normalt en tjocklek på 13 mm eller 9 mm för renovering av befintliga skivmaterial. Vidare monterar man gipsskivor i ett eller flera lager beroende på brand- och ljudhämmande krav.
Gipsskivan har normalt ett dåligt skydd mot fukt, om den inte har ett skyddande ytskikt och bör ej användas utomhus. Däremot finns det fibercementskivor som man använder ute under lång tid med bra resultat.
Kapning av gipsskivor
Lägg skivan på ett bord eller bockar. Skär med en skarp kniv genom den övre kartongen och så pass djupt att även gipsen ritsas. Använd linjal eller en rak bräda som stöd. Bryt sedan skivan över en rak kant längs den skurna linjen. Skär av undre kartongen. Anpassa gipsskivorna så de är högst 15 mm kortare än höjden på rummet. Jämna av kanterna med medelgrovt sandpapper.
Uttag i gipsskiva för eventuella el dosor utförs med en sticksåg eller en dosfräs.
OSB-skivor
OSB-skivor används inom byggsektorn till bland annat balksystem, väggar, tak och andra ytor. Utan ytbehandling lämpar sig inte skivorna för permanent bruk i våt eller fuktig miljö. Väta under begränsad byggnadstid utgör inget problem. Ofta använder man skivorna bakom gipsskivor. Praktisk då gips är svårt att spika och skruva i, skruven går då genom gipsen och drar i OSB-skivan.
Montering
Förr fäste man gipsskivan med spik, idag monterar man skivor med gipsskruv. OBS! Skruvarna ska man ej dra djupare än strax under ytan, ej genom gipsskivans pappskikt. En skruv dragen genom pappen har förlorat sin verkan. Följaktligen om misstaget sker dra en ny skruv vid sidan om.
Det går bra att skruva gips men en enkel skruvdragare med djupinställning.
Avstånd mellan skruvarna ska vara ca 150-200mm i kanterna och ca 15mm in på gipsskivan. På mitten av skivan räcker det med 250-300mm mellan skruven.
Fogar
Fogen spacklar man sedan med lämpligt spackel. Till yttre hörn finns det vinkelprofiler av plast eller metall för förstärkning.
Gipsskivor lämpar sig bra som underlag för till exempel golvplattor, parkett och heltäckningsmattor. Likaså är den gipsplattan man använder som golvunderlag är en tryckfast gipsskiva speciellt utvecklad för att kunna klara de påfrestningar som man utsätter den för som undergolv.
Laga en trasig gipsskiva och gipsvägg
Det är onödigt att byta hela gipsskivan om det har uppstått en skada eller blivit hål i den. Därför att det går bra att fälla in en passbit.

Här kan du se en film om hur du ska montera gipsskivor på vägg.

Vill du inte göra arbetet själv?

Vi har erfarna hantverkare redo att komma med kort varsel.

Vill du anlita Seniorbolaget?

Seniorbolaget finns på många orter. Här hittar du alla ställen vi finns: