Mastering av ljudet till våra filmer

Alla de reklamfilmer och informationsfilmer som vi producerar för vår verksamhet har musik och speakerröst. All ljudproduktion till filmerna utförs av Panorama Music. Framför allt upplever vi att Panorama Music har gjort ett mycket bra jobb med mastering av ljudet till filmerna. Vi gör korta reklamfilmer på cirka 20 sekunder som vi kör som betalda annonser på bland annat Instagram och Facebook. Vi anser att det är mycket viktigt att det är så bra ljud som möjligt på våra reklamfilmer. Vi vill också att ljudet ska upplevas på samma sätt oavset på vilken anläggning det avlyssnas. Därför har vi valt att anlita Panorama Music, på grund av att de har ett erkänt bra renommé sedan många år för mastring av ljud och musik. Panorama Music har varit involverade i musikproduktionen och mastering av musiken sedan planeringsstadiet av reklamfilmerna. Det har varit mycket fördelaktigt för oss att anlita Panorama Music för mastring av musik till filmerna, särskilt har kommunikationen under hela arbetsprocessen med mastering varit tydlig och snabb.

Vi använder också mycket av informationsfilmer internt i företaget. Ofta är det utbildningsfilmer inom olika arbetsmoment. Det är mycket viktigt att det är tydligt ljud så att den som tittar på filmerna uppfattar allt som sägs. Här är Panorama Music en komplett partner som ser till att mastring av musik och ljud blir så bra som möjligt. Panorama Music följer alla internationella rekommendationer för mastering av musik och ljud, vilket gör att vi kan lita på att ljudet i våra filmer håller en erkänd standard.

Ekonomiskt är det fördelaktigt för oss att anlita Panorama Music för mastring eftersom de alltid har fasta priser för mastering.

Läs mer om Panorama Music och mastring på deras hemsida:

https://panoramamusic.org/mastring/